»       Η εταιρεία μας ξεκίνησε το 2006 με κύριο αντικείμενο τις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης – δικτύων η/υ και ασυρμάτων δικτύων WiFi που εκείνη την εποχή έκαναν την εμφάνισή τους , τόσο σε επίπεδο γραφείου όσο και σε επίπεδο παροχής πχ ξενοδοχεία καφέ ,κοινόχρηστους χώρους κλπ. Από τότε έως σήμερα στον τομέα της δικτύωσης του wifi πραγματικά έχει συντελεστεί μια τεχνολογική επανάσταση καθώς σήμερα η ανάγκη πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι δεδομένη για όλους. Κάτι πρωτοποριακό τότε αποτελεί δεδομένη ανάγκη σήμερα.

≈       Στην πορεία εντάξαμε στις υπηρεσίες μας και τον τομέα των συστημάτων ασφαλείας (κάμερες παρακολούθησης-συστήματα συναγερμών- πυρανίχνευσης) , αυτοματισμών & τηλεφωνικών κέντρων ,διότι οι ανάγκες της αγοράς το επέβαλαν. Τα συστήματα αυτά μετεξελίχθηκαν όλα σε δικτυακά και ‘Ιντερνετικά’ αποκτώντας καινοτόμες δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου. Σήμερα πλέων οι δικτυακές τους απαιτήσεις είναι δεδομένες καθώς ο έλεγχος γίνεται μέσω εφαρμογών κινητού τηλεφώνου. Για να λειτουργήσουν απαιτούν πρόσβαση στο internet. Οι εγκαταστάτες λοιπόν των συστημάτων αυτών για να μπορούν να ανταποκριθούν αναγκάστηκαν να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις του αντικειμένου μας (δίκτυα υπολογιστών) .
O σχεδιασμός όμως και η υλοποίηση του δικτύου όσο μια επιχείρηση μεγαλώνει σε κλίμακα γίνεται όλο και πιο απαιτητικός και πιο σύνθετος και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και να ικανοποιεί ολοένα και περισσότερες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να αντιμετωπίζει (να παντρέψει) σε ένα ενοποιημένο δίκτυο αφενός μεν το καθαρά δικτυακό κομμάτι (δικτύωση υπολογιστών -WiFi) με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα (κάμερες παρακολούθησης, σύστημα συναγερμού – πυρανίχνευσης , αυτοματισμών & τηλεφωνικών κέντρων) ,κάτι που δεν είναι απλό για το καθένα. Απαιτεί γνώση του αντικειμένου σε βάθος, πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση. Πόσο μάλλον στην κλίμακά της ξενοδοχειακής υποδομής ,όπου όλη η οργάνωση εξαρτάται από το δίκτυο και οι ανάγκες παροχής ολοένα και γρηγορότερου WiFi συνεχώς αυξάνουν. Ο μη σωστός σχεδιασμός της υποδομής εξαρχής η σωστή πρόβλεψη των αναγκών καθώς των αναγκών επέκτασης και αναβάθμισης ,οδηγούν συνεχώς περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες στην εξολοκλήρου αντικατάσταση των υποδομών τους.

⇔      Η εμπειρία που μας παρέχει πολύχρονη παρουσία στο χώρο, το γεγονός της ενασχόλησης και της διεύρυνσης του γνωστικού μας αντικειμένου στους τομείς των συστημάτων ασφαλείας των αυτοματισμών, της πυρανίχνευσης και των τηλ.κέντρων μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε συνολικά λαμβάνοντας υπόψην όλες τις παραμετρους στον στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του της δικτυακής υποδομής μιας επιχείρησης . Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ενοποιημένες λύσεις από σύγχρονα αξιόπιστα συστήματα που έχουμε επιλέξει γιατί λειτουργούν σωστά ,συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους καλύπτοντας όλου τους παραπάνω τομείς, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ενιαία συνολική αντιμετώπιση των συναφών αυτών αναγκών μιας επιχείρησης.